Quantcast

En bra plats

Plattform för kommunikation med anhöriga
E-tjänsten En bra plats™ gör det möjligt för kommuner att erbjuda anhöriga information, stöd och erfarenhetsutbyte inom följande verksamhetsområden:

Särskilt boende – öka känslan av delaktighet
Ett lättillgängligt sätt för anhöriga att ta del av matsedlar, kommande aktiviteter och nyheter på boenden.

Hemtjänst/Hemvård – öka tryggheten även hos anhöriga
En säker plattform för att informera och kommunicera med anhöriga inom hemvård/hemtjänst samt fånga upp vanliga frågor och svar.

Anhörigstödet/Anhörigcentrum – öka tillgängligheten 

Digitalisera kommunens mötesplats för anhöriga och erbjud nationella möjligheter att träffa andra anhöriga i liknande situation. Öppet dygnet runt.

Välkomna till monter H:33!