Quantcast

Ensolution

Ensolution erbjuder företag och organisationer i både privat och offentlig sektor kvalificerad rådgivning och verksamhetsutvecklingstjänster. Till våra mer standardiserade koncept hör exempelvis kostnadskalkylering, processkartläggning, ledningssystem, resursfördelningssystem och verksamhetsgenomlysning. Vi erbjuder även helt skräddarsydda upplägg utifrån kunders specifika behov.

Säkerställ funktionsförmåga och uppfyll era kvalitetsmål med hjälp av Kuben – ett mobilt verktyg för behovsbedöming.