Quantcast

EVRY

EVRY erbjuder alla kommuner i Sverige ett IT-stöd som ger vårdtagaren möjlighet att bo kvar i hemmet längre. Med it-stödet ACTION Plus får kommunen både en ökad vård- och omsorgskvalitet för äldre och anhörigvårdare samtidigt som det innebär en högre kostnadseffektivitet. ACTION Plus ger anhöriga som vårdar närstående i hemmet värdefullt stöd och möjlighet att kommunicera med personal inom kommunen och med andra anhörigvårdare.

Allt fler personer vårdas i hemmet där en anhörig ofta tar en stor del av ansvaret för den dagliga vården. Att stötta dessa anhörigvårdare är en viktig uppgift för kommunen. ACTION Plus är ett hjälpmedel både för den anhörige och för brukaren. Det unika med it-stödet är att användaren får tillgång till såväl medicinsk vårdinformation som en social plattform med möjlighet till direktkontakt via videosamtal (surfplatta eller mobil) med kommunens personal, med närstående eller med andra anhörigvårdare i samma situation.

Forskningsresultat visar att ACTION-tjänsten innebär en rad fördelar, både vad det gäller livskvalitet, vård- och omsorgskvalitet och kostnadseffektivitet.

  • För äldre och anhöriga innebär ACTION Plus bland annat förbättrad kompetens i vårdsituationer, minskad isolering, ökad social delaktighet och delaktighet i informationssamhället samt ökad kvalitet i kontakten med barn och barnbarn.
  • För vårdgivare innebär it-stödet effektivare användning av tillgänglig personal genom att vård- och omsorgsarbete för planering, konsultation och uppföljning kan göras via videosamtal med bibehållen kvalitet och avsevärd tidsbesparing. Dessutom ger ACTION Plus ökad kostnadseffektivitet då utgifter för vård och omsorg minskar samtidigt som kvaliteten i det dagliga livet ökar för äldre och deras anhöriga!

EVRY är Nordens näst största IT-tjänsteföretag. Genom 10 000 medarbetare levererar EVRY dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till ungefär 14 000 kunder i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. EVRY verkar inom drift, mobilitet, digitala affärer, men levererar även digitala lösningar för kliniska processer i vården. Företagets hälsa- och sjukvårdsinriktning sysselsätter drygt 100 personer.