Quantcast

ExorLive

Välfärdsteknologi behöver inte vara svårt, dyrt eller tidskrävande.

Med ExorLive kan du uppmuntra dina patienter till att gå från passiva till aktiva deltagare i sin egen vård. Det enkla verktyget ger dig möjlighet att:
INFORMERA dina patienter och hela deras vårdkedja om viktigheten av träning.
INVOLVERA patienter, vårdgivare och anhöriga med omedelbar tillgång till föreskrivna övningar med video via utskrift, mejl eller app.
INSPIRERA till självständighet bland patienter och personal med 5649 forskningsbaserade övningsinstruktioner i HD video.

Med ExorLive blir välfärdsteknologi en del av vardagen.