Quantcast

Gatsoft AS

Monter: C:04
Fjelievägen 5, 227 36 Lund
 

Gatsoft är ett ledande produktbolag i Norden som har spetskompetens inom utveckling och införande av Gat planering och styrningssystem för verksamheter inom privat- och offentlig sektor. Med erfarna konsulter, och produkt i front av utvecklingen tar vi ett helhetsansvar för våra leveranser, och står som en långsiktig partner för dagens och morgondagens planering och styrningssystem.

Produkter

Gat är ett helhetligt planering och styrningsverktyg för arbetstid och uppgifter, avvikelse och vikariehantering samt smidig dialog mellan medarbetar och chef.
Lösningen täcker alla kända planeringsformer i kombination med flextid/kom-gå och stärkt beslutsstöd till chef/bemanna re i dag till dag styrningen.

Varmt välkomna i monter F:33.

Erbjudanden

Vi hjälper din organisation med att effektivisera planeringstid, rätt medarbetare på rätt plats, i rätt tid med rätt kompetens och till rätt kostnad.

Axplock från modulerna i Gat
– Kapacitet/produktionsplanering
– Schemaplanering
– Schemagenerator
– Önskeschema (ex tvättstugeschema)
– Hjälpschema (för semestrar, högtider)
– Kompetens
– Heltidsmodul
– Vikariehantering
– Ekonomistyrning – dag till dag beslutstöd
– Flextid – kom/gå
– Självservice portal
– Gat analys BI värktyg
– Resursstyrningsindex