Quantcast

Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg hjälper dig inom hälsa, vård och omsorg att upptäcka digitaliseringens möjligheter genom att bidra med kunskap inspiration och möten.
Detta görs genom att ta fram och sprida fallstudier som påvisar implementering av digitala lösningar inom vård och omsorg med avseende på behov, lösning, nyttoeffekter, organisation, kommunikation och lärdomar. (hnv.se/nyttiga-exempel)
Genom omfattande nationell och internationell omvärldsanalys vad gäller implementering av e-hälsa och välfärdsteknik samlas relevant information som sprids genom föreläsningar, möten och nyhetsbrev.

Hälsans nya verktyg har sammanställt fallstudier som har gjorts och dessa visar nyttoeffekter och lärdomar vid införande av digitala lösningar i olika verksamheter.
Till grund för arbetet med dessa fallstudier ligger intervjuer med beslutsfattare, chefer och tjänstemän inom kommun och landsting/region samt företag.
http://www.halsansnyaverktyg.se/nyttiga-exempel/