Quantcast

Hälsoteknikcentrum Halland

Hälsoteknikcentrum Halland ingår i “HI Cube – Behovsorienterad Hälsoinnovationsarena”, ett projekt med finansiering från Europeiska Regionalfonden (ERUF), Region Halland och de halländska kommunerna. Vi arbetar tillsammans med forskare, studenter och näringsliv för att utveckla morgondagens hälsoinnovationer.

Hälsoteknikcentrum Halland är en arena för innovativa möten som naturligt kopplar samman näringsliv, akademi, forskning och aktörer inom innovationssystemet med fokus på innovation, tillväxt och affärsutveckling. Med Hälsoteknikcentrum Hallands tjänsteutbud (Innovationsprojekt, TestMiljö Halland, Klusterinitiativ och Studentverksamhet) hjälper vi företag och entreprenörer i utvecklandet av produkter, tjänster och arbetssätt inom hälsoteknikområdet. Vi undersöker hur marknaden ser ut och hjälper även till med testning av produkter, tjänster och arbetssätt i rätt miljö med rätt målgrupp, utifrån framtida användare och kund. ”Är du en ”co-creator”? – Tillsammans kan vi skapa framtidens hälsoinnovationer”