Quantcast

Hepro

Hepro erbjuder den nya generationens välfärdsteknologiplattform som omfattar en överordnad IT-plattform som stödjer produkter och tjänster såsom digitala trygghetslarmsystem, sensorer såväl traditionella som IoT-sensorer (Internet of Things), telehälsa, robotteknologi, videokommunikation, kameratillsyn, GPS-positionering, elektroniska lås , mm.
Vår välfärdsteknologiplattform är helt öppen för integration mot andra system vilket gör det möjligt att knyta samman verksamheter inom äldreomsorgen, hemsjukvården samt primärvården och på så vis skapa förutsättningar för effektivare samverkansmodeller och en sammanhållen vård- och omsorgskedja.