Quantcast

IntraPhone AB

IntraPhone AB erbjuder IT-lösningar för primärt äldreomsorgen. Vi brinner för att utveckla verktyg och metoder som underlättar för dom som antingen arbetar inom eller som är i behov av vård och omsorg. Vår vision är att äldre alltid ska få den vård som dom har rätt till. IntraPhone har varit verksamma sedan 2001, med kontor i Malmö och huvudkontor i Amsterdam. Idag är vi drygt 40 personer. Vi utvecklar och förädlar våra lösningar tillsamman med våra kunder.
IntraPhones tjänsteutbud:

· Genomförandeplan

· Optimerad ruttplanering

· SÄBO

· Läkemedelssignering

· Debiteringsunderlag

· Blankett hantering

· Meddelandehantering