Quantcast

JoiceCare AB

Monter: B:23
Sven Källfelts Gata 22 (hus 34) 421 71 Västra Frölunda
 

Om bara 20 år kommer antalet 80-åringar att ha fördubblats i Sverige.

Hur skall vi klara av att ge dessa en god kvalitetsomsorg med trygghet och värme?

Då resurserna inte kommer att öka nämnvärt måste det till förändringar i äldreomsorgen.

Vi på JoiceCare har därför utvecklat, i samarbete med äldreomsorgen, en e-hemtjänst som skall frigöra ekonomiska resurser samtidigt som man ökar kvaliteten inom vården.

Vår idé bygger på att vi plockar bort onödiga besök samtidigt som vi erbjuder de som behöver, ett extra besök. D.v.s. vi inför en flexibel omsorg.

Vi erbjuder vårdgivare möjligheten att kommunicera med brukare genom videotelefoni och att utföra tillsynsbesök på distans via fjärrtillsyn.

Med vår tjänst NÄRA får vårdtagaren möjlighet att kommunicera med vårdgivaren och anhöriga med en enkel knapptryckning på en specialframtagen fjärrkontroll som styr TV:n i hemmet. NÄRA ger vårdtagaren ökad livskvalitet, valfrihet och gemenskap.
NÄRA skapar förutsättningar för kvarboende, fler kvalitativa besök samt skonar miljön genom att minska antalet onödiga bilresor.

Med vår tjänst NATTFRID ger vi Er möjlighet att undvika att störa vårdtagaren i onödan nattetid. Genom vår fjärrtillsyn kan vårdtagaren själv bestämma hur många tillsynsbesök som skall bestå av traditionella fysiska besök och hur många som skall ske med hjälp av vår fjärrtillsyn.
Vårdtagaren står i centrum och bestämmer samtidigt som många kostsamma fysiska tillsynsbesök som vårdtagaren inte önskar kan göras med NATTFRID. Tjänsten tar självfallet hänsyn till brukarens integritet och man tittas bara till när så önskas. NATTFRID erbjuder också förstärkt trygghet i form av en funktion som larmar om vårdtagaren t.ex. trillar ur sängen.

Detta kallar vi Flexibel Trygg Omsorg!