Quantcast

Kontigo Care

Monter: C:21
 

Kontigo Care AB är ett företag som utvecklar e-hälsosystem med inriktning på missbruksvård. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare kombinerat med kvalitetssäkrad utveckling skapas unika produkter som ger en bättre, mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård. Vi jobbar för att hjälpa människor inom vården genom att bygga kommunikationsverktyg som stärker vårdgivarens möjlighet att ge en effektivare vårdinsats, oberoende av behandlingsform.