Quantcast

HiM

Monter: D:04
 

HiM är ett integrerat kalendersystem för smartphone, skärm, platta eller dator, med syfte att möta vårdtagarens behov inom vård, omsorg och behandling. HiM har skapats och utvecklats av Lästringe-Alma AB, en vårdverksamhet som under snart två decennier har erbjudit vård och behandling till vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Med HiM blir planering och förändringar visuella och tydliga för vårdtagaren samtidigt som det integreras med personalens arbetsbeskrivning. Detta gör vardagen förutsägbar för vårdtagaren och personalen får en tydlig avcheckningsbar planering. Syftet med HiM är att: -Öka vårdtagarens delaktighet och inflytande över den egna vården. – Minska risker och öka vårdkvalitén -Underlätta vårdgivarens möjlighet att överblicka och beslutsfatta verksamhetens vårdinsatser och arbetsmiljö.