Quantcast

LOTS Security

Monter: D:23
 

LOTS Security – din leverantör av smarta system för vård och omsorg

LOTS Security är specialister inom personlarm, där överfalls- och kallelselarm ingår.
Med mer än 30 års erfarenhet av branschen och samarbeten med internationella tillverkare, har företaget intagit en självklar position som leverantör till många kommuner, landsting och privata aktörer, i hela landet.

Serviceorganisation
LOTS Security kännetecknas för sin kompetens, en god kundservice erfarenhet och inte minst flexibilitet, en tillgång som få större företag kan tävla med.

Vi sätter alltid kunden i fokus och anpassar våra produkter utefter var verksamhet.

Teknikutveckling
Genom en kombination av den egna utvecklingsavdelningen, som arbetar med både hård- och mjukvaruutveckling samt täta besök och samtal med personal på olika former av vård- och omsorgsverksamheter, har LOTS Security lyckats skapa en stabil utgångspunkt för framtaganden av smarta lösningar för vård- och omsorg.
LOTS Security satsar endast på högkvalitativa larmsystem som är fullt integrerbara med andra system, så att Ni kunder kan komplettera tidigare inköpta produkter och övriga system.

Partners & återförsäljare
Vi samarbetar med ett antal noga utvalda säkerhetspartners runt om i landet. Samtliga partners uppfyller ett flertal viktiga grundkrav: de känner sin lokala marknad, de har en bred kompetens och ett väl dokumenterat installationskunnande. Tillsammans erbjuder vi flexibla, framtidssäkra och kostnadseffektiva säkerhetslösningar.

Tack vare våra lokalt förankrande partners kan vi på LOTS garantera installation, service och underhåll över hela Sverige.
”Vår kunskap och teknik löser dagens och morgondagens utmaningar”

 

Produkter

NurseCare är en unik innovation som kombinerar kallelsesignalsystem och vårddokumentation.
Systemet förenar verksamhetsledning, dokumentation, larm, påminnelser och rapportering.
Den effektiva dokumentationen, vilken utförs i den boendes rum, kan ge verksamheten upp till 10 minuter extra per timme och anställd, dygnet runt samt sänka sjukfrånvaro orsakad av skadlig stress med upp till 50% samtidigt som det med precision bidrar till att säkerställa kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. NurseCare är integrerbart med befintliga vårddokumentationssystem via API.
nursetab-450x450

Intercall Touch är ett kallelsesignalsystem för vård och omsorg, med ett brett utbud för vård och omsorg tillverkat i material anpassat för sjukvårdsmiljöer, RFID-inloggning och som hjälper vårdpersonalen med prioritering av larm. Via en talfunktion samt integrerad adressbok, kan personal samtala med övrig personal inom systemet samt även med boende eller patienter. En avancerad dataloggbok dokumenterar larmaktivitet, genererar rapporter och kvalitetssäkrar vården och omsorgen. Larmsystemets server lagrar larmhistorik samt visar pågående aktiviteter i en molntjänst.
touch-display-450x450

EkoTek är ett positionerande personlarm som används i arbetsmiljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. Exempel på sådana platser kan vara olika typer av boenden, socialtjänstkontor, akutsjukvården, kriminalvården eller psykiatriska mottagningar. EkoTek är ett prisvärt och lättinstallerat personlarm, som är både enkelt att använda, förändra och flytta. EkoTek minimerar insatstiden, då larmet förmedlas till samtliga kollegor inom några sekunder. Larmet visar vem som larmar och i vilket rum den larmande befinner sig.