Quantcast

LVI Low Vision International AB

Monter: G:23
LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 352 55 VÄXJÖ
 

LVI Low Vision International arbetar för att göra varje dag enklare för personer med synnedsättning!

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel. Vårt huvudkontor ligger i Växjö och vi har säljkontor i Sundbyberg och i Umeå. Genom våra dotterbolag och distributörer, är vi även väl representerade i hela världen.

All utveckling och tillverkning sker på vårt huvudkontor i Växjö. Vi ser det som en stor fördel att ha hela kedjan inom huset, från produktutveckling till färdig produkt samt försäljning och service. Utvecklingen av nya produkter sker i nära samarbete med användare av synhjälpmedel och professionell personal inom synrehabiliteringen. Produkterna är framtagna för att vara enkla att använda och med höga krav på tillförlitlighet och servicevänlighet. De säljs under det registrerade varumärket MagniLink.

2013 firade LVI Low Vision International 35 år i branschen. Med ett större produktutbud samt styrka både nationellt och internationellt, kommer LVI arbeta för ännu mer innovativa lösningar med visionen att göra varje dag enklare för människor med synnedsättning.

Produkter
LVI Low Vision International erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar för personer med synnedsättning – i hemmet, på arbetet eller i skolan. Användare av våra produkter kan ha allt från allmänna synförändringar, som åldersförändringar i gula fläcken – makuladegeneration, till olika synfel och ögonsjukdomar som glaukom (grön starr), katarakt (grå starr) eller RP – retinitis pigmentosa. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi titulera oss som specialister inom hjälpmedel för personer med synnedsättning.

Våra huvudprodukter är våra egentillverkade läskameror under varumärket MagniLink. En läskamera ger möjlighet att förstora text med förbättrad kontrast och förstärkta, valbara färger. Det finns också modeller som har inbyggd talsyntes och som läser upp texten. Vi kan på ett enkelt och smidigt sätt erbjuda och ta fram specialanpassade lösningar för dig som användare, antingen det gäller för skolmiljö, arbetsplatsen eller i hemmet. Exempelvis kan vi ta fram förslag på lämpliga datorer, monitorer, hjälpmedelsprogram (förstoring, talsytes, skärmläsare) samt tillbehör. Vi har även ett brett sortiment av programvaror, daisyspelare, belysning samt optik.