Quantcast

Motitech

I 2012 ble vi involvert i et prosjekt i samarbeid med Bergen kommune. Formålet med prosjektet var å motivere eldre og personer med demens til å bli mer fysisk aktive. Resultatene fra prosjektet var så gode at vi ønsket å starte et selskap for å kunne tilby konseptet i hele Norden. Motitech AS ble derfor etablert i oktober 2013. I dag hjelper vi institusjoner og dagsentre i Norden til å gi et økt tilbud om trening for eldre. Dette gjør vi gjennom MOTiview. Vi brenner for at eldre og personer med demens skal få økt livskvalitet og bedre fysisk helse.

motitech-motiview_300x300

Motiview är ett motivationsverktyg som stimulerar äldre och personer med demens att motionera. Med hjälp av ljud och rörliga bilder kan användaren ta en cykeltur i kända omgivningar och återuppleva barndomsminnen. Enkelt att använda. Motiview består av en displayenhet med motivationsfilmer som kombineras med en användaranpassad ergometercykel. Displayenheten ger tillgång till ett stort filmbibliotek som byggs ut löpande. Filmerna visar miljöer med ett högt igenkänningsvärde och produceras efter önskemål och synpunkter från våra kunder.
Följande positiva hälsoeffekter har dokumenterats:
• Bättre rörlighet och färre fallincidenter
• Snabbare rehabilitering efter skador
• Ökad aptit, med samtidig minskning av övervikt
• Kraftig minskning av antalet vredesutbrott/ilska
• Minskning av psykofarmaka
• Bättre sömn
• Mindre smärtor
• Högre trivsel
• Inspirerande för personal och anhöriga
• Avbrott i vardagen, minnesutvecklande och ger en känsla av prestation