Quantcast

MyIndicators 46 AB

MyIndicators riktar sig till vårdgivare inom rehabilitering och erbjuder en tjänst inom e-hälsa för att patienten kan samla in och visualisera information om sin egen hälsa, aktivitet eller upplevd välbefinnande i personliga indikatorer. Syftet är att motiveras till att göra bra saker för sig själv, komma till insikt eller förändra sitt beteende i samarbete med vårdgivaren.

Vårdgivaren erbjuder sina patienter en eller flera indikatorer till att samla in och analysera sin egen information i en app och nå följande effektmål:
Öka hälsan för patienten genom kunskap och engagemang.
Spara tid = pengar genom möjlighet för konsultation på distans.
Effektivisera vårdtillfället, starta konsultationen på en högre kunskapsnivå.