Quantcast

Norsk telemedisin

Norsk Telemedisin utvikler teknologi til å leve med når man skal bo lengst mulig hjemme. Vi kombinerer digitale tilsyn med telemedisinske eller sosiale videobesøk. Bl;nk kombinerer videokonferanse, digitalt tilsyn og medisinske sensorer. Vi presenterer også en ny og brukervennlig sengesensor.