Quantcast

nWise

nWise ledstjärna är ”alla ska alltid kunna kommunicera” och vår vision är att kunna ge alla människor tillgång till verktyg och tjänster som gör dem tillgängliga på sina egna villkor och som gör samhället, vården och omvärlden tillgänglig för alla. nWise är världsledande inom teknik för förmedlingstjänster. Huvuddelen av de leverantörer som erbjuder text- och bildförmedling i Europa och även leverantörer i Asien, Nord- och Sydamerika baserar sina tjänster på MMX®. nWise är också en komplett leverantör av video-och texttelefoner, myMMX®, anpassade för äldre, döva, människor med nedsatt hörsel och dövblindhet.

MMX® Care tillgängliggör och effektiviserar vården, sätter patienten i fokus och leder till ökad delaktighet samt ger bättre behandlingsresultat. En ökad tillgänglighet inom den primära värden kan även hjälpa till att avlasta andra vårdinstanser, som akutmotagningar. MMX® har redan nu visat goda resultat i flera internationella och nationella vårdprojekt och används bland annat av larmpersonal och polisen i flera länder. Tillsammans med erfarenheten med MMX® och tillgängligheten av vården fylls ett av mänsklighetens viktigaste behov, trygghet.