Quantcast

Pampett

Monter: A:51
 

Genom att Pampett detekterar och förmedlar information om statusen i inkontinensskydd så slipper patienten få sin djupsömn störd genom schemalagda ronder. Med Pampett finns möjlighet för personalen att jobba förebyggande och individanpassat. I dagsläget finns inget som ger personalen en samlad överblick över status hos inkontinensskydden och man är därför hänvisad till att genomföra regelbundna allmänna ronder. Informationen presenteras på en smartphone eller läsplatta. Målgruppen för Pampett är i första hand verksamheter inom vården.

pampett
Grönt inkontinensskydd på bilden betyder torrt skydd.

Med displaytekniken får personalen kunskap enkelt och snabbt om de behöver störa den boende under natten eller inte, se bild. Genom att samla information över tiden, får personalen också värdefull information hur den boendes natt har varit. Hur länge har den boende legat i ”vått” eller obekvämt inkontinensskydd? Historik från en ca månad samlas genom att använda individuellt toalettschema och användas så att förebyggande åtgärder kan genomföras t.ex. att bli satt på toalett i tid. De främsta målen med Pampett är att patienten eller den boende skall få behålla sin djupsömn, inte bli störd under natten i onödan och i möjligast mån kunna göra sina behov på toaletten. En god natt kan minska oron, öka livsglädjen, ge bättre aptit och ge en mer aktiv dag.