Quantcast

Robotdalen

Monter: D:11
Robotdalen, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
 

Robotdalen stöttar utveckling och kommersialisering av tekniska lösningar inom välfärdsteknik. Vi fokuserar på lösningar som ökar individens självständighet och integritet, aktivt åldrande och vårdeffektivitet.

Robotdalen samarbetar med flera testbäddar inom vård och omsorg runt om i landet, för att vi ska få värdefulla synpunkter av vårdpersonal, anhöriga, äldre och funktionshindrade när vi utvecklar och implementerar nya produkter, tjänster och hjälpmedel.

Våra tekniska lösningar ska bidra till ökad livskvalitet och självständighet för dig i vardagen.

Erbjudanden

I vår monter kan du se och höra om nya spännande produkter inom välfärdsteknologi. Vi vill också gärna utbyta erfarenheter om utmaningar och möjligheter för att utveckla och implementera lösningar för framtidens vård och omsorg.

Med oss i vår monter finns dessutom representanter från Bioservo Technologies AB som demonstrerar sin produkt Servohandsken. Dessutom kommer innovationen Safebase att visas upp för första gången. Safebase är ett nytt kostnadseffektivt trygghetssystem för äldreomsorg och hemtjänst.