Quantcast

Safe Care Svenska AB

Safe Care är ett specialistföretag som utvecklar och marknadsför verksamhetssystemet Safe-Doc. Det passar väldigt väl för verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

På mässan visar vi hur du kan arbeta flexibelt och mobilt med Safe-Doc tillsammans med digital signering vid läkemedelsöverlämning och utförande av planerade insatser.