Quantcast

Sambruk

Föreningen Sambruk är en intresseförening för svenska kommuner med fokus på verksamhetsutveckling inom digitalisering och e-förvaltning. Samverkansmodellen, som är central i vår verksamhet, möjliggör både utveckling av verksamhetssystem och ett nationellt kunskapsutbyte. Direkta fördelar med att delta aktivt i föreningen är sänkta administrativa kostnader och en effektivare service mot medborgare och företag. Framförallt är föreningen ett nationellt kunskapscenter för alla som arbetar med kommunal verksamhetsutveckling, digitalisering och e-förvaltning.

Ekonomiskt bistånd – Multifråga och eAnsökan-EkBist

Projektet har tagit fram två applikationer som dramatiskt förbättrar verksamheten inom Socialtjänsten:
• Multifråga är en sammanhållen frågefunktion som effektiviserar Socialtjänstens arbete i samband med handläggning av ärenden inom försörjningsstöd

• eAnsökan-EkBist är en nationell, webbaserad e-tjänst för personer som söker fortsatt ekonomiskt bistånd.Tjänsten omfattar ett antal webbaserade formulär, där den sökande får tydlig, pedagogisk vägledning att fylla i de uppgifter som behövs för en korrekt behandling av ansökan

• eAnsökan-Självservice är en vidareutvecklad version av ovanstående, där den sökande själv kan hämta relevant information, elektroniskt, direkt från myndigheters informationssystem, istället för att fylla i en mängd uppgifter i ett ansökningsformulär (på papper eller webbaserat).