Quantcast

SCA Hygiene Products

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. TENA är världsledande inom inkontinensvård och levererar hygienprodukter och tjänster till konsumenter och vården i cirka 100 länder. TENA Helhetslösningar innebär att vi tar ett helhetsgrepp om inkontinensvården för att höja livskvaliteten för individen samtidigt som vi sänker totalkostnaden och minskar miljöpåverkan. Utifrån individens behov handleder vi och utbildar i rutiner och produkter. Vi tillhandahåller enkla verktyg som resulterar i en väl fungerande inkontinensvård.

Idag står vi i ett gränsland där gamla metoder möter ny teknik. Med inkontinensverktyget TENA Identifi™ är det möjligt att under 3 dygn automatiskt samla in information kring en individs urinläckage (mängd och frekvens). Informationen används som underlag vid vårdplanering (rätt toalett- och bytesrutiner) och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.