Quantcast

Seniorval.se

Seniorval.se är Sveriges ledande informationskanal inom äldreomsorg. Vi stöttar kommuner och privata aktörer i arbetet med att utveckla den digitala kommunikationen mot medborgarna. Med vår expertis inom kommunikation av äldreomsorg ser vi till att utförare inom äldreomsorg får den närvaro på internet som behövs idag.

Seniorval. se har haft över en kvarts miljon besökare det senaste året. På sajten kan äldre och anhöriga hitta olika typer av boende, söka efter utförare av hemtjänst och service i hela landet och få tips och hjälp att utvärdera de alternativ som finns. För att välja behövs information och inspiration, det vill Seniorval.se bidra med.