Quantcast

Sensec

Sensec personlig säkerhet har lång erfarenhet av personlarm, trygghetslarm och kameraövervakning och tittar alltid på helheten från beställning till en fungerande tjänst. Vi anser att den personliga säkerheten är extremt viktig och ställer därför höga krav på våra produkter, service och säkerhetsrutiner som sätts ihop med kunden för att säkerställa att slutanvändaren använder tjänsten på ett korrekt sätt.