Quantcast

Stratsys

I 15 år har Stratsys molnbaserade plattform effektiviserat verksamheten hos stora och små organisationer. Produkterna i plattformen är enkla att komma igång med och hjälper organisationer att planera, genomföra och följa upp på ett effektivt sätt. Idag når Stratsys produkter mer än 100 000 användare runt om i världen.

Stratsys produkt för systematiskt kvalitetsarbete ger bra stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att genomföra riskanalyser, egenkontroller och ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

Kom förbi vår monter så visar vi Stratsys IT-stöd för SOSFS 2011:9 som är framtaget tillsammans med över 60 kunder och ger goda förutsättningar för att strukturera verksamhetens ledning och styrning samt att realisera ett fortlöpande förbättringsarbete.