Quantcast

Svensk Sjuksköterskeförening

Monter: D:51
 

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell professionsförening som företräder omvårdnadens kunskapsområde. Föreningens ca 70 000 medlemmar och 52 sektioner och nätverk. Arbetet utgår från fyra grundpelare: forskning, etik, utbildning och kvalitet inom omvårdnad. Inom e-hälsa driver föreningen bland annat frågorna:
• att etiska aspekterna finns med och diskuteras när e-hälsa införs
• att det nationella fackspråket utvecklas med heltäckande termer för omvårdnadsområdet
• att omvårdnadsinformation finns med i NPÖ (Nationella Patientöversikten) och i patientens journal på nätet.

Strategi för sjuksksöterskor arbete med eHälsa: http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-omtryck_2014_webb.pdf