Quantcast

Trelleborgs kommun

Självständigt liv – Vår drivkraft!

Vår målsättning för 2018/2019
Att bli en av landets ledande kommuner genom införande av
tekniska lösningar inom socialförvaltningen.

*****
Vi söker samarbetspartners för samverkan och
kompetens / erfarenhetsutbyte inom området välfärdsteknologi och e-hälsa

*****

Välfärdsteknik för brukare
– Digital fjärrtillsyn, ett tryggt och diskret alternativ till tillsynsbesök i hemmet.
– Vårdsensor och dörrlarm som automatisk kan larma personal, detta minskar risken för allvarliga personskador.
– GPS Spårsändare /trygghetslarm för en tryggare utomhusvistelse.

Verklighetslabb Borgen
Verklighetslabbet syftar till att uppmärksamma och stödja de utvecklingsprojekt mot modernare och effektivare arbetsformer.
Dessa arbetsformer skall i högre grad uppfylla individens behov.
Genom verklighetslabb Borgen skall Trelleborgs kommun få en
ordentlig genomlysning av behovet av en permanent verksamhet för tester av teknik och arbetsmetoder inom äldreomsorgen.

Automatiserad handläggning – Robot
Medborgare som är 80 år eller äldre kan ansöka om insatser, tvätt, städ och hjälp med inköpslista och trygghetslarm via kommunens hemsida. Är behovet mindre än 7 timmar per månad, kommer ansökan att bearbetas i kommunens it-system genom att uppgifterna kontrolleras utan personlig handläggning, varpå ett besked skickas ut automatiskt. Under 2017 kommer ytterligare 7-8 processer att automatiseras.

LEDA för smartare välfärd i Trelleborg
SKL har initierat ett förändringsledningsprogram för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Trelleborg deltar som en av tio utvalda kommuner med inriktningen “Hälsa och omsorg i en digital värld”. Socialförvaltningen har de senaste åren drivit ett projekt med syfte att ta fram nya tekniska lösningar inom äldreomsorgen.

För ytterligare information kontakta Enhetschef Mikael Karlsson 0410-733 419