Quantcast

TWOACT

Twoact är en unik applikation som är utformad som terapi förpackad i en app. Vi erbjuder hjälp till självhjälp för de tio vanligaste problemområdena i dagens samhälle.

Att erbjuda sin personal vår app som friskvårdserbjudande gör att ni ger verktyg och kunskap till er personal att själva handskas med många av de saker som är roten till långtidssjukskrivningar och utbrändhet. Att satsa på att förebygga den psykiska ohälsan gör att ni satsar på det som kostar många företag stora summor pengar.

Genom vårt koncept kan ni följa personalklimat och kommunicera med er personal varje månad. Vi är ett konkret verktyg enligt nya arbetsmiljöföreskriften som kom 31:e mars och vi är helt i linje med Regeringen och SKL´s vision 2025 där man vill
• Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
• Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet
Vi sänker er ohälsa!