Quantcast

VisueCare

Monter: C:52
 

VisueCare AB bildades 2014 och har sedan starten byggt verksamheten på ett nära samarbete med personal inom äldreomsorgen. Under de två första åren var företaget en del av företagsinkubatorn Stockholm Innovation & Growth (STING), men sedan 2016 står vi på egna ben redo att leverera en social innovation som bidrar till att förbättra äldreomsorgen i Sverige och andra länder.

VisueCare höjer omsorgskvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen till fördel för boende, anhöriga och utförare. VisueCare är också ett verktyg för att förbättra den personcentrerade omsorgen och är ett möjliggör uppföljning av vilka aktiviteter som utförts för både utförare och beställare. Applikation är en molntjänst som fungerar på såväl smartphones, tablet-PC och PC. Den fungerar som en gemensam plattform för planering och uppföljning av aktiviteter, samt gör information lättillgänglig.