Stort tack för ett fantastiskt lyckat MVTe 2019!

Tack till alla er som varit med och bidragit till fanatiskt fina dagar.
Presentationerna från konferensen hittar du under >> Talarpresentationer.

Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.
Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.
En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna.
På MVTe finns lärdomar för alla nivåer.

VARFÖR?

Sveriges kommuner har tidigare saknat en arena där deras frågor är i fokus.
På MVTe träffas Sveriges kommuner för att dela erfarenheter, nätverka, träffa
leverantörer och lära sig mer om välfärdsteknologi. MVTe ska ge inspiration
och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med
välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med
fokus på det egna boendet.

FÖR VEM?

De som besöker MVTe är främst chefer och tjänstemän inom kommunal vård
och omsorg. Men även politiker, verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgspersonal,
IT-ansvariga, jurister, upphandlare med flera. På mässan finns företag som erbjuder
produkter, tjänster och lösningar inom kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa.
Till exempel mobila GPS-larm fjärrstyrning av elektronik, mobilapplikationer,
telemedicin och teknikstöd för påminnelser och struktur i vardagen.

SPONSORER

ARRANGÖRER

PARTNERS

Håll dig uppdaterad! 

Förnamn
Efternamn
E-mail
Jag godkänner att Easyfairs använder min mailadress i marknadsföringssyfte.
 

Följ oss på Sociala Medier!

#MVTe