Vad vill du se, höra, uppleva och känna på MVTe?

Har du förslag på en konferenssession, talare, ämnen eller händelser på mässgolvet?

Berätta gärna vad du vill se och höra för att hjälpa oss utveckla MVTe.

Inspiration

Teman från 2019

  • Kompetens och kompetensförsörjning

  • Nytta och effekt

  • Ledarskap i förändring

  • Nationellt ledarskap och riktlinjer

  • Från behov till breddinförande

  • Metoder och verktyg

  • Samverka och samarbeta

  • Det livslånga boendet