Affärslogiken haltar, hur skall kommuner och landsting samnyttja e-hälso tjänster?

Affärslogiken haltar, hur skall kommuner och landsting samnyttja e-hälso tjänster?

E8XL

När det gäller digital vård och omsorg i hemmet så uppstår det en mängd frågeställningar som behöver adresseras för att vården så effektivt som möjligt skall kunna dra nytta av en digital infrastruktur som finns i hemmet som exv. en Giraff, sensorer eller annan medicinsk mätutrustning. Giraffen är ett konkret exempel på utrustning som landsting och kommun med fördel skulle kunna dela på och ha gemensam nytta av. Giraffen kan användas både för tillsynsbesök, rehabilitering, uppföljning med sjuksköterska/vårdpersonal, anhöriga m.fl.. En idé är att alla patienter som får stroke vid utskrivning får en bedömning om de har behov av en Giraff, får prova redan på sjukhuset/korttidsboendet, får med sig hem en enhet direkt vid hemgång och sedan har stöd av utrustningen under exv. 6-8 månader och därefter får lämna den vidare till nästa person som har behov.

Hur svårt kan det vara? Vad är det som hindrar oss från att arbeta över organisationsgränserna?
Vilken affärsmodell kan stödja gemensamt nyttjande mellan landsting och kommun?
Kan vi skapa en ny kategori för e-hälsa utöver bostadsanpassning och hjälpmedelsbedömning?
Vad kan leverantörerna göra för att förenkla samnyttjande?

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Avancerad, program 2019