AI inom välfärden

AI inom välfärden

M2

För att välfärden ska kunna vidareutvecklas krävs nya lösningar. Idag finns tillgång till en ny verktygslåda i form av artificiell intelligens. Hur kan välfärden dra nytta av den potential som finns i AI?

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019