AllAgeHub - En samverkansplattform för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

AllAgeHub - En samverkansplattform för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

M4

AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Vid detta semiarium presenteras hur AllAgeHub stödjer utmaningsdriven innovation bland de tolv deltagande kommunerna i Göteborgsregionen, AllAgeHubs interaktiva visningsmiljö plus en utvärdering av densamma samt resultatet av ett pilotprojekt för brukardialog med personer med funktionsnedsättning.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019