Arena för test av välfärdsteknik

Arena för test av välfärdsteknik

mässcenen

En överenskommen referensarkitektur för IoT-baserade välfärdstekniska produkter och tjänster samt en oberoende virtuell plattform för test och validering.

Fokusområden

mässcenen 2019