Hur digitaliserar vi utbildningar där empati är central?

Hur digitaliserar vi utbildningar där empati är central?

M5

Att stödja en patients förflyttningar är det i särklass vanligaste arbetsmomentet i alla omvårdnadssituationer. Det är också det moment som leder till allra flest arbetsskador. De fall där förflyttningar inte har beretts på ett korrekt sätt leder också till de flesta patientskador – i flera fall med dödlig utgång. Förflyttningar som utförs på rätt sätt skapar friskare och mer självständiga patienter och gör att personalens arbete effektiviseras och saknar fysiskt tunga arbetsmoment. Att översätta utbildningar som har som mål att skapa empati och förståelse, samtidigt som ett förflyttningsmoment ska utföras, till en digital plattform är en tuff utmaning. En tvärvetenskaplig förstudie som viktar teknik, innehåll och pedagogik mot en mottagargrupp med tydliga effektmål skapar lärdomar som kan återanvändas i en mängd olika områden. Men det kommer också att resultera i en digital utbildning kring individanpassad förflyttningsteknik med fokus på välmående för såväl patient som yrkesverksam.

Fokusområden

24 jan