Avslutningssession

Avslutningssession

M2

MVTes styrgrupp med representanter från Myndigheten för delaktighet, Västerås stad, och Sveriges kommuner och landsting och summerar och reflekterar över konferensens två dagar och blickar framåt.

Fokusområden

24 jan