Barnsam – Från innovation till nytta för placerade barn

Barnsam – Från innovation till nytta för placerade barn

M3

Barnsam är en nationellt uppmärksammad app som från början togs fram för att få en bättre uppföljning av familjehemsplacerade barns situation, utifrån teorin om KASAM. På seminariet beskriver Karlskrona kommun sitt arbete med att ta fram ’Barnsam’, från innovationsupphandling till färdig app. Seminariet sista tredjedel ger deltagarna möjlighet att i medskapande dialoger samtala utifrån sina förutsättningar och behov, antingen kring innovationsupphandling eller hur användandet av Barnsam kan gå till i praktiken.Seminariet riktar sig således både till er som är intresserade av hur era behov kan vara med och styra teknisk utveckling samt till er som är nyfikna på Barnsam och hur det kan användas.

Fokusområden

23 jan