Bättre hälsa med digitala förebyggande insatser

Bättre hälsa med digitala förebyggande insatser

M4

Vi lever allt längre men tyvärr innebär inte alltid de adderade levnadsåren god hälsa. Hur kan individen själv och samhället genomföra förebyggande insatser för bättre hälsa på ålderns höst? Hur kan nya sammanhang och modern teknik nyttjas? Bl a får ni höra hur modern teknik är tänkt att nyttjas för att minska risken för äldre att falla genom en lösning som tas fram inom projektet Modern Teknik mot Fallolyckor www.motfall.se.

Fokusområden

24 jan