BBIC och systematisk uppföljning- vad har vi lärt oss?

BBIC och systematisk uppföljning- vad har vi lärt oss?

M6

Under 2018 har Socialstyrelsen bedrivit ett projekt som avsåg att ge ett antal kommuner stöd att börja använda och implementera de variabler för systematisk uppföljning som ingår i Barns Behov i Centrum, BBIC. De tidiga erfarenheterna beskrevs under ett seminarium på MVTe 2018. Projektet har nu avslutats och Socialstyrelsen planerar att publicera ett användarstöd till BBICs variabler baserat på de erfarenheter som projektet gett. Under detta seminarium presenteras erfarenheter inom områden som vad som kan följas upp, kompetensbehov, val av teknisk lösning, och hur uppföljningsresultatet är ett stöd i att utveckla verksamheten.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019