Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik

Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik

E8

Lagom till MVTe lanserar SKL:s Beställargrupp välfärdsteknologi sin vägledning med råd och rekommendationer byggda på deltagarnas samlade erfarenheter. Ett 20-tal kommuner har i samverkan med “Sätt ljus på natten” tagit fram vägledningen som tar upp de olika delarna i ett upphandlingsdokument.

Under seminariet berättar två av deltagarna i gruppen, Anna-Maria Andersson från Skellefteå och Marie Gunhardson från Linköping, om konceptet Beställargrupp/Beställarnätverk och arbetet med vägledningen. Framförallt presenteras de viktigaste råden och rekommendationerna. Vägledningen riktar sig både till kommuner som själva ska upphandla och till de som planerar att göra det tillsammans med andra.

Fokusområden

23 jan