Dags att minska svinnet av narkotikaklassade läkemedel

Dags att minska svinnet av narkotikaklassade läkemedel

E4

Inom sjukvården finns det ett problem som drabbar den sjuke, gör att personalen känner sig obekväm och orättfärdigt anklagad samt bidrar till onödiga kostnader och administration. Genom ett projekt att få bot på svinnet av vid behovs medicin, med fokus på narkotikaklassade läkemedel, presenterar Mevia ett projekt och en produkt som förbättrar hanteringen av vid behovs läkemedelshanteringen.

Presentationen följs av en paneldiskussion med bl. a.
Jesper Hassel, Mevia
Eva-Marie Holmberg sjuksköterska Skellefteå kommun

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019