Datorbaserade verktyg - kan de stärka systematisk uppföljning i socialtjänsten?

Datorbaserade verktyg - kan de stärka systematisk uppföljning i socialtjänsten?

E5

Systematisk uppföljning är en drivande faktor både för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går för dessa och om att sammanställa denna information i syfte att analysera och utveckla verksamheten.

Sociastyrelsen har utvecklat datorbaserade verktyg som erbjuder socialtjänsten möjlighet att förbättra sin kompetens i att registrera, sammanställa och analysera systematiskt insamlade uppgifter om klientarbetet.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019