Digital och tillgänglig läsning för It-ovana

Digital och tillgänglig läsning för It-ovana

M5

Varje människa har rätt att ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel. Det är även allas rätt att kunna ta del av kulturella upplevelser. Digital teknik innebär att både hinder och möjligheter kan uppstå om man vill läsa en tidning eller en bok, inte minst för personer som har en synnedsättning eller läsnedsättning orsakad av en funktionsnedsättning. För att kunna använda talsyntes, trådlöst internet, använda olika gränssnitt och förstå strömmande ljud krävs det digital kompetens. Läsaren kan även behöva hjälp att organisera informationen man får, exempelvis genom att prata om den och få den förklarad. Tobias Willstedt och Ida Löfman visar tjänster från MTM där personer med läs- eller synnedsättning kan få ta del av tidningar och böcker utifrån just deras förutsättningar.

Fokusområden

24 jan