Digital teknik skapar bättre förutsättningar för den enskilde

Digital teknik skapar bättre förutsättningar för den enskilde

E4

Digital teknik ger möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar att bli mer delaktiga, aktiva, självständiga och trygga. Myndigheten för delaktighet berättar om hur digital teknik kan skapa bättre förutsättningar för den enskilde och samtidigt bidra till att verksamheten utvecklas.

Fokusområden

24 jan