Digitalt bistånd – att införa digital teknik med respekt för mänskliga rättigheter

Digitalt bistånd – att införa digital teknik med respekt för mänskliga rättigheter

E8XL

I år fyller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 10 år i Sverige. Digitaliseringen kan riva hinder genom förändrade arbetssätt och digital teknik.

Myndigheten för delaktighet presenterar ett kommande webbaserat stöd till biståndsbedömare som vill arbeta närmare FN:s konvention.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019