Digitalisering som möjlighet - Ett webbaserat stöd till biståndsbedömare

Digitalisering som möjlighet - Ett webbaserat stöd till biståndsbedömare

E8XL

Vi visar hur individen kan få stöd att uttrycka sitt behov av integritet, självständighet och inflytande i ett webbaserat stöd.

Fokusområden

program 2019