Digitaliseringen av Hemsjukhuset

Digitaliseringen av Hemsjukhuset

M2

Landstinget i Kalmar Län och Borgholms Kommun har fått mycket positiv uppmärksamhet kring arbetet att knyta ihop landstingsdriven primärvård och kommunal hemsjukvård – allt med individen i centrum. Nu har nästa steg tagits – Digitaliseringen av Hemsjukhuset.

Borgholms hälsocentrals verksamhetschef Åke Åkesson och Borgholms Kommuns socialchef Anna Hasselbom Trofast berättar om resultatet av pilotprojektet där vården av dem med störst behov digitaliseras. Såväl vårdkvalitet som resurseffektivitet ökas, samtidigt som personalen upplever enorm arbetsmiljöförbättring – allt återigen med individen i centrum.

Monika Selldén, kontaktsjuksköterska på Borgholms Hälsocentral, och Carola Lönnqvist, distriktssjuksköterska i Borgholms Kommun, berättar om hur de upplever förändringen i hemsjukvården med användandet av en digital kommunikationsplattform.

Från ehälsobolaget Cuviva, vars systemlösning för digitalisering av vård och omsorg för de mest behövande, som använts i piloten, medverkar vd och grundare Henrik Cederqvist.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019