Digiteam - ett sätt att accelerera digitaliseringen av det sociala arbetet

Digiteam - ett sätt att accelerera digitaliseringen av det sociala arbetet

M1

Som ett sätt att accelerera digitaliseringen av det sociala arbetet startade socialförvaltningen i Helsingborgs stad vid årsskiftet det så kallade Digiteamet vilket är att betrakta som en testbädd med uppdraget att, tillsammans med Helsingborgs stads invånare, utforska nya,digitala sätt att bedriva socialt arbete på. Ungefär samtidigt startade ett Vinnova-finansierat projekt i samverkan mellan SKL och Helsingborgs stad med målsättningen att involvera fler kommuner i denna form av digitala testbäddar.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019