E-learning – ett sätt att kunna utbilda personalen flexibelt och modernt

E-learning – ett sätt att kunna utbilda personalen flexibelt och modernt

M4

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg delar med sig av sina erfarenheter av att införa ett e-learningssystem i verksamheten. Vad innebär det att ha jobba med e-learning? Hur har vår process sett ut för att komma dit vi är idag? Vilka fördelar har vi sett? Vad skulle vi gjort annorlunda om vi påbörjat arbetet idag?

Fokusområden

23 jan